Blog

4 důvody, proč mít specializovaného obhájce při obvinění (nejen) z dopravního trestného činu

Každý obviněný ze spáchání trestného činu má právo na obhájce. Ne ve všech případech musí být zastoupen povinně, ale rozhodně vždy je to vhodné. U dopravních deliktů tvoří velkou část obviněných účastníci dopravních nehod. Jedná se povětšinou o trestnou činnost nedbalostní, kdy pachateli jsou osoby často zcela bezúhonné a bez jakýchkoli zkušeností s jednáním s orgány činnými v trestním řízení. Snadno podléhají dojmu, že si poradí bez odborné pomoci. Takové úvahy jsou však mylné a v okamžiku, kdy si to dotyčný obviněný uvědomí, může být již pozdě. Zde jsou 4 důvody, proč byste v těchto případech měli vždy využít právních služeb advokáta, který se specializuje na obhajobu obviněných z dopravních trestních činů.

 

1) TRESTNÍ STÍHÁNÍ JE VÁŽNÝ PROBLÉM

Obvinění z žádného trestného činu nelze podceňovat. Dopravní delikty nejsou výjimkou. I v případě, kdy nejde o dopravní přečin té nejvyšší závažnosti, může mít odsouzení vážné důsledky. Ať již jde o záznam v rejstříku trestů nebo o uložený trest. Specifikem trestních řízení vedených pro trestné činy dopravní je časté ukládání trestu zákazu činnosti spočívající v řízení motorových vozidel, laicky nazývaný jako zákaz řízení. Ten může obviněnému velmi citelně zasáhnout do osobního i profesního života. Vždy je lepší do toho jít s obhájcem, než sám. Ostatně zub si také netrháte doma sami, ale jdete k zubaři.

 

2) SPECIALIZACE JE VÝHODA

Obhajobou obviněných v trestním řízení se zabývá velké množství advokátů. Je mezi nimi řada výborných trestařů. Může být těžké se mezi nimi zorientovat a vybrat si správně. Jedním z kritérií může být právě specializace na danou oblast kriminality. Jsou obhájci specializující se na převážně na hospodářskou kriminalitu, na daňové trestné činy nebo právě na oblast trestných činů v oblasti dopravy. V čem spočívá výhoda specializovaného obhájce?

- Zná detailně právní úpravu a problematiku skutkových podstat trestných činů, které se v dané oblasti nejčastěji vyskytují, dokáže správně a včas vyhodnotit závažnost a důvodnost obvinění a zvolit po poradě s klientem ideální taktiku obhajoby.

- Zná judikaturu soudů právě v dané oblasti a pravidelně ji sleduje.

- Má zkušenosti z vlastní praxe i z jednání s konkrétními orgány činnými v trestním řízení, zná i případné odlišnosti přístupu těchto orgánů v jednotlivých regionech, rozhodovací praxi konkrétních soudů.

- Zpravidla má i určité znalosti z neprávních oborů, kterých je v rámci dané specializace třeba.

 

3) OBHÁJCE SE SPECIALIZACÍ NA DOPRAVNÍ TRESTNÉ ČINY BY MĚL UMĚT NABÍDNOUT TOTO:

- Znalost právních norem nejen trestního práva, ale také dopravního práva, správního práva, pojistného práva atd.

- Znalosti z dalších oborů, zejména z oblasti kriminalistiky, stanovování příčin dopravních nehod nebo například medicíny.

- Schopnost správně vyhodnotit konkrétní nehodový děj a zvolit taktiku obhajoby, která bude mít smysl.

- Schopnost zajistit znalecké posudky z různých znaleckých odvětví, je-li vhodné, aby takový posudek předložila přímo obhajoba, a podkladem tak nebyl pouze znalecký posudek obvykle zajišťovaný policií.

 

4) OBHÁJCE SPECIALISTA SE VYPLATÍ

Rozhodujícím kritériem, podle kterého hodnotíme, zda trestní řízení dopadlo pro obviněného dobře, není výše vynaložených finančních nákladů. V první řadě je to otázka, zda byl obviněný zproštěn obžaloby, zda bylo trestní stíhání zastaveno, zda došlo k odklonu nebo jak přísný trest byl obžalovanému uložen.

Využití služeb obhájce specializovaného na danou oblast trestního práva však může mít i ekonomické výhody. Takový obhájce, je-li to v zájmu klienta, může zvolit taktiku obhajoby, která celé řízení významně zkrátí. Obhajoba může být v závislosti na typu sjednané odměny pro klienta levnější. V oblasti dopravních trestných činů se například často nabízí možnost využití řady odklonů v trestním řízení, kdy celá nepříjemná záležitost pro obviněného při správně zvoleném postupu skončí, aniž by se musela projednávat u soudu. Jde zejména o narovnání nebo podmíněné zastavení trestního stíhání. Obhájce se zkušenostmi z podobných případů dokáže předem odhadnout vhodnost a šance na úspěch případné snahy o dosažení odklonu a podle toho doporučit klientovi následný postup.

 

Je tedy obhájce mající specializaci na konkrétní trestné činy vždy lepší než jeho kolega, který nabízí obhajobu obecně bez konkrétního zaměření? Takto to chápat nelze. Při rozhodnutí zvolit si konkrétního obhájce byste měli zvážit i další faktory – doporučení a reference, rozsah nabízených služeb, zda vám vyhovuje větší nebo menší advokátní kancelář, vstřícnost a ochota advokáta i jeho personálu, dostupnost sídla či pobočky advokáta z vašeho bydliště a další. Specializace konkrétně na trestný čin, z něhož jste byli nebo podle očekávání budete obviněni, však může být důležitým kritériem, podle něhož se rozhodovat.

Pokud hledáte právní pomoc týkající se dopravních trestných činů, ozvěte se nám vyplněním formuláře níže pod článkem, e-mailem nebo telefonicky. Rádi vám s obhajobou pomůžeme!

Kontaktujte nás

Jsme tu pro vás. Neváhejte nás kontaktovat s vašimi dotazy, připomínkami, náměty či poptávkami.

Mgr. Petr Juráň, advokát, zapsaný v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod ev. č. 11674, IČO: 714 66 282, adresa sídla Čechyňská 439/23a, 602 00 Brno a adresa pobočky Svitavská 2383/1b, 678 01 Blansko.


Informace pro spotřebitele: Česká advokátní komora byla s účinností od února 2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze smluv o poskytování právních služeb (na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů). Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz.


COOKIES   |   ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ


© 2017 Advokátní kancelář JURÁŇ. Created by RAAi.