GDPR & ochrana osobních údajů

Dne 25.05.2018 vstoupí v účinnost nová evropská právní úprava na poli ochrany osobních údajů zavedená Obecným nařízením o ochraně osobních údajů známým pod zkratkou GDPR (the General Data Protection Regulation). Toto nařízení představuje nový právní rámec ochrany osobních údajů v evropském prostoru a jde v současnosti o nejkomplexnější právní úpravu na světě.
Na trhu není společnosti, která by nezpracovávala osobní údaje a na kterou by povinnosti stanovené GDPR nedopadaly. Nařízení cílí na firmy, instituce i jednotlivce, kteří zacházejí s osobními údaji – zaměstnanců, zákazníků, klientů či dodavatelů, a to napříč segmenty a odvětvími. Zasáhne i ty, kteří sledují či analyzují chování uživatelů na webu, při používání aplikací nebo chytrých technologií. Všichni se tedy na GDPR musí precizně připravit. Sankce, které za porušení povinností podle GDPR hrozí, mohou být fatální.

Naše služby v oblasti GDPR

  • analýza toku osobních dat a procesů používaných ve Vaší organizaci (stávající stav),
  • rozdílová analýza,
  • implementace nápravných opatření,
  • příprava veškeré nové dokumentace,
  • poradenství k GDPR,
  • nepřetržitý právní servis a pravidelné aktualizace.

 

Všichni naši klienti budou na GDPR včas a precizně připraveni. Buďte také GDPR ready!

Kontaktujte nás

Jsme tu pro vás. Neváhejte nás kontaktovat s vašimi dotazy, připomínkami, náměty či poptávkami.

Mgr. Petr Juráň, advokát, zapsaný v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod ev. č. 11674, IČO: 714 66 282, adresa sídla Čechyňská 439/23a, 602 00 Brno a adresa pobočky Svitavská 2383/1b, 678 01 Blansko.


Informace pro spotřebitele: Česká advokátní komora byla s účinností od února 2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze smluv o poskytování právních služeb (na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů). Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz.


COOKIES   |   ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ


© 2017 Advokátní kancelář JURÁŇ. Created by RAAi.