Obchodní a insolvenční právo

Podstatnou část naší klientely tvoří společnosti a podnikatelé, pro které jsme připravili kompletní zázemí pro řešení všech právních situací, do nichž se běžně dostávají, napříč jednotlivými odvětvími práva. Ať již klient zakládá novou společnost, kupuje nemovitost, potřebuje zpracovat kompletní pracovněprávní smluvní dokumentaci pro své zaměstnance, řeší neuhrazené faktury, nebo je s ním vedeno řízení u finančního úřadu, vždy má jistotu zázemí naší kanceláře. Nabízíme rozsáhlé know-how, otevřené a kreativní myšlení a praktický obchodní přístup.

Právní podpora podnikatelů musí být stabilní a nepřetržitá, což nám umožňuje preferovaný způsob odměňování našich služeb formou paušálního měsíčního poplatku, jehož výše vychází z hodinové sazby advokátní kanceláře násobené v dobré víře odhadnutým počtem hodin právních služeb za měsíc a je sjednávána mezi klientem a advokátem předem. Pomocí tohoto typu smluvní odměny mohou naši klienti dlouhodobě dopředu plánovat výši výdajů za právní služby, navíc v případě většího rozsahu předpokládaných hodin právních služeb dosáhnout značných úspor.
V oblasti insolvenčního práva zajišťujeme zastupování věřitelů i dlužníků včetně sepisů návrhů na oddlužení.

Co nabízíme

  • zakládání, změny a likvidace obchodních korporací,
  • koncipování a připomínkování smluv všeho druhu,
  • koncipování obchodních podmínek,
  • řešení sporů, vymáhání pohledávek,
  • směnečné právo,
  • nekalou soutěž,
  • přípravu insolvenčních návrhů věřitelských i dlužnických,
  • přihlášky pohledávek do insolvenčního řízení,
  • zastupování v incidenčních i excindačních sporech,
  • sepis návrhů na oddlužení.

Kontaktujte nás

Jsme tu pro vás. Neváhejte nás kontaktovat s vašimi dotazy, připomínkami, náměty či poptávkami.

Služby dle oblasti specializace

Mgr. Petr Juráň, advokát, zapsaný v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod ev. č. 11674, IČO: 714 66 282, adresa sídla Čechyňská 439/23a, 602 00 Brno a adresa pobočky Svitavská 2383/1b, 678 01 Blansko.


Informace pro spotřebitele: Česká advokátní komora byla s účinností od února 2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze smluv o poskytování právních služeb (na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů). Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz.


COOKIES   |   ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ


© 2017 Advokátní kancelář JURÁŇ. Created by RAAi.