Ochrana osobnosti

V oblasti ochrany osobnosti se specializujeme na problematiku náhrady nemajetkové újmy při ublížení na zdraví a při usmrcení. V této souvislosti poskytujeme právní pomoc pozůstalým příbuzným a dalším osobám blízkým obětem dopravních nehod a trestných činů. Náš přístup je citlivý a není a priori motivován snahou na takovém případu dosáhnout zisku; hlavní motivací je pomoci blízkým po obětech vyrovnat se s tíživou životní situací.
Zabýváme se i dalšími případy ochrany osobnosti. Poskytujeme velmi důslednou právní ochranu osobám, u nichž jsou v důsledku protiprávního zásahu ohroženy základní lidské hodnoty požívající právní ochrany, zejména život, zdraví, svoboda, jméno, důstojnost, osobní čest, vážnost, podoba, soukromí, život v příznivém životním prostředí atd.
V odůvodněných případech, kdy je předmětem poskytovaných služeb i spor o finanční částku (uplatnění nároků na náhradu nemajetkové újmy), jsme připraveni zastupovat klienty za tzv. podíl na výsledku věci a na principu „no win, no fee“ („nic nezískáme, nic neplatíte“).

Co nabízíme

  • mimosoudní uplatnění nároků na náhradu nemajetkové újmy při ublížení na zdraví a při usmrcení blízké osoby,
  • zastupování v soudních řízeních týkajících se náhrady nemajetkové újmy při ublížení na zdraví a při usmrcení blízké osoby,
  • ochranu před diskriminačním jednáním v režimu zákona č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon), případně dle dalších právních předpisů (zejména zákoník práce, zákon o zaměstnanosti apod.),
  • ochranu přirozených práv člověka.

Kontaktujte nás

Jsme tu pro vás. Neváhejte nás kontaktovat s vašimi dotazy, připomínkami, náměty či poptávkami.

Služby dle oblasti specializace

Mgr. Petr Juráň, advokát, zapsaný v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod ev. č. 11674, IČO: 714 66 282, adresa sídla Čechyňská 439/23a, 602 00 Brno a adresa pobočky Svitavská 2383/1b, 678 01 Blansko.


Informace pro spotřebitele: Česká advokátní komora byla s účinností od února 2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze smluv o poskytování právních služeb (na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů). Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz.


COOKIES   |   ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ


© 2017 Advokátní kancelář JURÁŇ. Created by RAAi.