Trestní právo

Zajišťujeme komplexní právní pomoc osobám podezřelým ze spáchání trestného činu, obviněným i obžalovaným, ve všech fázích trestního řízení. Zaměřujeme se zejména na případy trestných činů dopravních, trestných činů souvisejících s poskytováním zdravotní péče, trestných činů proti majetku a trestných činů hospodářských. Nabízíme důslednou obhajobu obviněného s aktivním přístupem včetně zajišťování důkazů svědčících ve prospěch obviněného a s důrazem na precizní dodržování práv obviněného v trestním řízení ze strany orgánů činných v trestním řízení.

Pomáháme také poškozeným trestným činem, které provedeme pro ně mnohdy obtížnou životní situací od úvodní konzultace s poučením kde a jak lze podat trestní oznámení, přes účast při vyšetřovacích úkonech až po zastoupení při hlavním líčení a v pozdějších fázích soudního projednání případu. Vše řešíme tak, aby byl poškozený pokud možno co nejméně zatěžován celým trestním procesem, avšak současně aby bylo dosaženo spravedlnosti a uspokojení jeho případných nároků. Za poškozené uplatňujeme jejich nároky na náhradu škody a nemajetkové újmy způsobené trestným činem, a to jak v rámci trestního řízení, tak případně v řízení občanskoprávním. V odůvodněných případech také uplatňujeme za poškozené nároky podle zákona o obětech trestných činů. Zásadně však nesepisujeme trestní oznámení. 

Co nabízíme

  • obhajobu obviněných,
  • zastupování poškozených v trestním řízení včetně uplatnění nároků na náhradu škody a nemajetkové újmy, a to včetně zastoupení v občanskoprávním řízení a při uplatnění nároků podle zákona o obětech trestných činů,
  • zastupování klientů při dovolání k Nejvyššímu soudu ČR a ústavní stížnosti k Ústavnímu soudu ČR směřujících proti rozhodnutím soudů v trestněprávní oblasti; ve zvlášť odůvodněných případech můžeme zpracovat a podat za klienty stížnost k Evropskému soudu pro lidská práva ve Štrasburku a zastoupit je v tomto řízení,
  • právní rozbory posuzující jednání klientů z perspektivy trestního práva.

Kontaktujte nás

Jsme tu pro vás. Neváhejte nás kontaktovat s vašimi dotazy, připomínkami, náměty či poptávkami.

Služby dle oblasti specializace

Mgr. Petr Juráň, advokát, zapsaný v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod ev. č. 11674, IČO: 714 66 282, adresa sídla Čechyňská 439/23a, 602 00 Brno a adresa pobočky Svitavská 2383/1b, 678 01 Blansko.


Informace pro spotřebitele: Česká advokátní komora byla s účinností od února 2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze smluv o poskytování právních služeb (na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů). Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz.


COOKIES   |   ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ


© 2017 Advokátní kancelář JURÁŇ. Created by RAAi.