Blog

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ PRO ZAMĚSTNAVATELE

Šíření nového koronaviru do téměř celého světa přimělo zaměstnavatele hledat způsoby, jak chránit své pracovníky. V následujícím článku se tedy podíváme na to, jak bychom měli přistupovat k hrozbě šíření viru z pohledu zaměstnavatele.

 

Zodpovědný přístup ke koronaviru

Zaměstnavatelé by měli v nynější nelehké situaci sledovat vývoj situace a zvážit provedení níže uvedených kroků s cílem zachovat bezpečnost pracovišť. Dále by měli ujistit své zaměstnance, že vedení náležitě monitoruje situaci a reaguje na ni.

Pečlivě koordinovaný a promyšlený přístup ke koronaviru pomůže zmírnit rizika a zároveň zmírní obavy zaměstnanců.

 

1. Vzdělávání a komunikace

Pravidelně komunikujte se svými zaměstnanci o zásadách a postupech společnosti týkajících se hygieny, služebních cest, karantény, práce na dálku, bezpečnostních opatření a kontroly návštěvníků, což je efektivní způsob, jak svým zaměstnancům prokázat, že sledujete situace a práce na tom, aby byli všichni zdraví a bezpečně.

V rámci této komunikace doporučujeme, aby zaměstnavatelé poskytovali zaměstnancům další zdroje, aby se mohli o vývoji situace dozvědět více. Například Ministerstvo zdravotnictví ČR má podrobný web, www.koronavirus.mzcr.cz, který poskytuje aktuální informace o koronaviru. Obsahuje mimo jiné podrobnosti o příznacích nemoci, prevenci a léčbě, geografických aktualizacích a často kladených otázkách.

Tento web také obsahují odkazy na plakáty, které si zaměstnavatelé mohou stáhnout a umístit v toaletách a dalších částech pracoviště, kde je pravděpodobně uvidí.

Pravidelná komunikace pomáhá nejen vzdělávat zaměstnance o osvědčených postupech na pracovišti, ale také rozptylovat mýty a nepodložené informace o samotném koronaviru a jeho potenciálním dopadu na pracoviště.

Kromě toho mohou být zaměstnavatelé, kteří se svými zaměstnanci nekomunikují, vnímáni jako špatně připravení na vypuknutí krizové situace a nezájem o blaho svých zaměstnanců. Tito zaměstnavatelé se také mohou potýkat s větším počtem potenciálně zbytečných nepřítomností zaměstnanců.

Kromě poskytování pravidelné komunikace a připomenutí pro zaměstnance by zaměstnavatelé měli vyvinout mechanismy, které jim umožní komunikovat se všemi zaměstnanci v naléhavých případech.

  

2. Dodržování správných hygienických postupů 

Zákoník práce říká, že “zaměstnavatel je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví, která se týkají výkonu práce.“

Zaměstnavatelé jsou povinni poskytnout zaměstnancům bezpečné a zdravé pracoviště bez rizik, která způsobují nebo pravděpodobně způsobí smrt nebo vážné fyzickou újmu, dále musí dodržovat bezpečnost práce a zdravotní normy a pravidla.

Zaměstnavatelé by proto měli zaměstnancům připomenout, aby přijali základní preventivní opatření a bezpečnostní opatření, která mohou pomoci snížit riziko výskytu koronaviru nebo jeho rozšíření na pracovišti, a to:

  • často a důkladně umývat rukou mýdlem a vodou po dobu nejméně 20 sekund nebo alkoholovým dezinfekčním prostředkem na ruce, který obsahuje nejméně 60 procent alkoholu;
  • vyvarovat se dotyku jejich očí, nosu a úst;
  • zakrývat kýchání nebo kašel tkáněmi, pokud je to možné, nebo rukávem;
  • zamezit úzkého kontaktu s nemocnými lidmi;
  • zůstat doma, pokud je nemocný;
  • čistit a dezinfikovat často dotýkané povrchy a předměty.

Pro usnadnění tohoto procesu by zaměstnavatelé měli zajistit, aby se na pracovišti vyskytovaly přiměřené zásoby mýdla, dezinfekčního prostředku na ruce na bázi alkoholu, který obsahuje alespoň 60 procent alkoholu a ubrousků na ruce. Ideální je užití bezdotykových dávkovačů dezinfekčních prostředků na více místech a v konferenčních místnostech, aby podpořili správnou hygienu rukou, a poskytli zaměstnancům jednorázové utěrky, aby mohli pravidelně utírat použité povrchy.

Dále je také důležité zajistit, aby úklidový personál byl řádně vyškolen a vybaven k dezinfekci často dotýkaných oblastí, jako jsou kliky dveří, tlačítka výtahu, telefony, klávesnice, pracovní stanice a pracovní desky, a aby měl k dispozici vhodné osobní ochranné prostředky.

 

 3. Aktivní řešení volna nemocných zaměstnanců

V souladu s doporučením WHO by zaměstnavatelé měli aktivně podporovat zaměstnance, aby zůstali doma, pokud jsou nemocní nebo byli vystaveni nemocnému, a aby zůstali doma, dokud nebudou příznaků horečky nebo jiných příznaků po dobu nejméně 24 hodin. Dále je nutné, aby zaměstnavatelé okamžitě poslali domů všechny zaměstnance, u kterých se zdá, že mají příznaky akutního respiračního onemocnění. Další otázku představují zaměstnanci, kteří by měli zůstat v karanténě. Přehled toho, jak na pracovišti řešit volno rizikového zaměstnance, tedy takového, který se vrátil z některé z rizikových destinací, najdete zde: https://www.facebook.com/pg/advokatnikancelarjuran/posts/?ref=page_internal.

 

4. Práce z domova

V tomto digitálním věku mohou zaměstnavatelé zajistit home office zaměstnancům, jejichž přítomnost na pracovišti není nezbytná pro práci na dálku. Zaměstnavatelé, kteří tak dosud neučinili, by měli zvážit bezpečnostní rizika a umožnit zaměstnancům pracovat na dálku, příp. by také měli podniknout kroky k poskytování podpory a vybavení IT pro zaměstnance.

 

Souhrn

Koronavirus se celosvětově a rychle rozšiřuje a téměř každý den se objevuje nový vývoj a další ohniska nemoci. Proto je nezbytné, aby zaměstnavatelé komunikovali se svými zaměstnanci, přijímali opatření na ochranu zdraví a bezpečnosti, sledovali informace o viru, plánovali a připravovali se na mimořádné události.

Kontaktujte nás

Jsme tu pro vás. Neváhejte nás kontaktovat s vašimi dotazy, připomínkami, náměty či poptávkami.

Mgr. Petr Juráň, advokát, zapsaný v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod ev. č. 11674, IČO: 714 66 282, adresa sídla Čechyňská 439/23a, 602 00 Brno a adresa pobočky Svitavská 2383/1b, 678 01 Blansko.


Informace pro spotřebitele: Česká advokátní komora byla s účinností od února 2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze smluv o poskytování právních služeb (na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů). Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz.


COOKIES   |   ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ


© 2017 Advokátní kancelář JURÁŇ. Created by RAAi.