Blog

Cookies a GDPR - konec obtěžujících lišt?

Úřad pro ochranu osobních údajů vydal dne 22.05.2018 výkladové stanovisko, které vyjasnilo postoj Úřadu k tzv. cookies.

Úřad mimo jiné sdělil, že „Uživatel určuje v nastavení svého PC, resp. v nastavení prohlížeče, zda má prohlížeč umožnit webovské stránce ukládat cookies do koncového zařízení. Toto nastavení lze považovat za souhlas se zpracováním osobních údajů. Prohlížeč je nástrojem zprostředkování souhlasu.“

A dále, že „Správce i v takovém případě plní informační povinnost, tj. poskytne informaci o tom, v jakém rozsahu a pro jaký účel budou osobní údaje zpracovány, kdo a jakým způsobem bude osobní údaje zpracovávat a komu mohou být osobní údaje přímo zpřístupněny. Užití pouze vyskakujícího okna nebo lišty nelze vždy doporučit, protože obtěžují uživatele. Popisu zpracování osobních údajů, včetně cookies, je vhodné věnovat speciální a snadno dostupnou informační podstránku, nejlépe označenou jako Cookies.“

Zpracování cookies (kromě technických) je možné pouze na základě souhlasu uděleného uživatelem. Dosud se mělo za to, že je nezbytné, aby souhlas byl udělen aktivní akcí uživatele spočívající nejčastěji v kliknutí na tlačítko souhlasu na cookie liště. Podle Úřadu to však již není nutné, neboť uživatel si určuje v nastavení svého PC, resp. v nastavení prohlížeče, zda má prohlížeč umožnit webovské stránce ukládat cookies do koncového zařízení.

Takový názor Úřadu je trochu diskutabilní. Mnoho lidí zkrátka neumí měnit nastavení svého prohlížeče ohledně ukládání cookies na konkrétních stránkách, většina z nás to nedělá. Je tedy otázkou, zda lze z této de facto nečinnosti dovozovat aktivní souhlas.

 

Sporné trochu, příjemné hodně. Výsledkem tohoto stanoviska by totiž mohl být postupný konec protivných cookie lišt a oken. Tyto podle názoru Úřadu již nejsou potřeba. V naprosté většině případů by do budoucna mělo být dostačující, aby se na webu nacházela speciální podstránka nazvaná Cookies, která bude obsahovat základní informace o zpracování cookies správcem. Tato podstránka by měla být snadno dostupná, ideálně zřejmě přímo z homepage. Zbytek je na uživateli, který si vše pořeší prostřednictvím svého prohlížeče.

 

Stanovisko Úřadu i přes jeho jistou diskutabilnost vítáme, protože je vstřícné jak k uživatelů, tak ke správcům. Jen je otázkou, zda se tento názor skutečně udrží, nebo zda bude v budoucnu změněn. Své webové stránky tedy nyní můžete s klidným svědomím upravit dle nejnovějšího doporučení Úřadu. Dál však sledujte dění kolem GDPR, protože názory nejen na tuto, ale i na spoustu jiných otázek, se mohou v dohledné době poměrně dynamicky měnit. O těch nejdůležitějších změnách se Vás pokusíme vždy včas informovat.

Nejnovější stanovisko Úřadu ke cookies najdete zde.

Kontaktujte nás

Jsme tu pro vás. Neváhejte nás kontaktovat s vašimi dotazy, připomínkami, náměty či poptávkami.

Mgr. Petr Juráň, advokát, zapsaný v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod ev. č. 11674, IČO: 714 66 282, adresa sídla Čechyňská 439/23a, 602 00 Brno a adresa pobočky Svitavská 2383/1b, 678 01 Blansko.


Informace pro spotřebitele: Česká advokátní komora byla s účinností od února 2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze smluv o poskytování právních služeb (na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů). Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz.


COOKIES   |   ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ


© 2017 Advokátní kancelář JURÁŇ. Created by RAAi.