Blog

Příběhy klientů: Pan Jiří - odškodnění újmy na zdraví při dopravní nehodě

Z úspěšného podnikatele ve vteřině invalidou bojujícím proti zvůli pojišťoven a úřadů, to je příběh našeho klienta, kterému jsme pomáhali domoci se spravedlivého odškodnění následků dopravní nehody, zejména tzv. náhrady nemajetkové újmy na zdraví. Jaký byl postoj pojišťovny a jak to nakonec dopadlo?

Bylo to obvyklé lednové ráno, venku lehce sněžilo. Náš klient, říkejme mu pan Jiří, vyrazil kolem osmé hodiny ranní svým autem do práce. Neměl to daleko a jel tudy už nesčetněkrát. Neměl žádný důvod se domnívat, že tato cesta bude jiná než všechny předchozí. Byla. Po téže silnici totiž tou dobou jel i pan M.S., který centrem města uháněl ve svém luxusním voze vysokou rychlostí. V okamžiku, kdy se střetl s automobilem pana Jiřího, byl již pronásledován hlídkou městské policie, před kterou ujížděl. Když pan Jiří odbočoval z levého jízdního pruhu vlevo, začal jej vůz viníka předjíždět a došlo k nevyhnutelnému nárazu. Pan Jiří při nehodě utrpěl mnohočetná těžká zranění jako krvácení pod plenu mozkovou, zlomeninu obou klíčních kostí s úlomky, whiplash poranění krční páteře a zhmoždění v podstatě celého těla.

Nehoda se stala v lednu roku 2014 a právníci vědí, co to znamená. Od 01.01.2014 nabyl účinnosti nový občanský zákoník. Případ pana Jiřího byl tedy jedním z prvních případů vážné dopravní nehody v ČR, u kterých se nároky poškozených posuzovaly již dle nové právní úpravy. To však za situace, kdy se způsob výpočtu nemajetkových újem na zdraví výrazně změnil, občanský zákoník upravil tuto oblast pouze obecně, dřívější prováděcí právní předpisy byly ke konci roku 2013 bez náhrady zrušeny a neexistovala zatím ani žádná judikatura soudů. Není divu, že si pan Jiří a jeho manželka nevěděli s touto životní situací rady. Povinná pojišťovna, která měla plnit z tzv. povinného ručení, mu také logicky příliš nápomocna nebyla.

Pan Jiří se obrátil se žádostí o pomoc na naši advokátní kancelář. Když jsme případ přijímali, bylo všem jasné, že to nebude snadné a nepůjde o záležitost, která by byla vyřešena během pár měsíců. Než případ dospěl ke svému konci, uplynulo dlouhých 5 let. V průběhu tohoto období jsme u pojistitele průběžně uplatňovali veškeré myslitelné nároky, jako jsou bolestné, ztráta na výdělku po dobu pracovní neschopnosti i po jejím skončení (renta), ztížení společenského uplatnění a mnoho dalších. Pojistitel nám je zpočátku zamítal nebo alespoň výrazně krátil, protože přece nová právní úprava není jednoznačná. To nás neodradilo a setrvale jsme odmítali z původních požadavků ustoupit.

V průběhu zastupování jsme nechali zpracovat několik posudků z oboru zdravotnictví. Zásadní byl zejména znalecký posudek hodnotící ztížení společenského uplatnění u pana Jiřího, tedy tzv. trvalé následky. A ty byly u pana Jiřího vážné. V důsledku poranění mozku u něj došlo k vážným neurologickým i psychiatrickým postižením, která, byť nejsou na první pohled viditelná, klienta velmi omezují.

Pojišťovnu mnohdy osoba poškozeného nezajímá; je to pro ni jen spisová značka a anonymní hra s diagnózami a čísly. Za každým případem je však třeba vidět příběh konkrétního člověka. My známe svého klienta osobně, mnohdy i jeho rodinu, a procházíme tímto složitým obdobím v jistém smyslu s ním. Víme, že pan Jiří musel kvůli svému zdravotnímu stavu ukončit své podnikání, skončil v invalidním důchodu a bez dalších příjmů. To za situace, kdy splácel hypotéku na dům a byla na něm finančně závislá celá rodina. Už nikdy nebude řídit auto, už nikdy nepojede na delší cestu bez doprovodu.

Pan Jiří projevil mimořádné odhodlání domoci se práva, byť už několikrát v průběhu těch dlouhých pěti let začínal ztrácet chuť dál bojovat. Nedivíme se mu. Zvažoval dokonce, že přistoupí na průběžné návrhy pojišťovny, které pro něj znamenaly plnění okolo půl milionu korun. Nenutili jsme jej pokračovat, pouze jsme mu vysvětlovali, co pojišťovna podle zákona musí a co ve skutečnosti nečiní. Nakonec se rozhodl bojovat, a podali jsme žalobu k soudu. Bylo to složité, stáli jsme i proti mediálně známým soudním znalcům pojišťovny, ale vyplatilo se to. Po několika jednáních pojišťovna ustoupila a zaplatila panu Jiřímu újmu v celém rozsahu, jak jsme požadovali. Pan Jiří obdržel na podzim roku 2019 odškodnění nemajetkové újmy na zdraví ve výši 5 000 000 Kč. Pana Jiřího si za jeho odhodlání v tak obtížné životní etapě vážíme. Takové případy dávají naší práci smysl.

Hodnocení manželky klienta: „Bylo to pro nás strašně těžké období. Manžel na tom byl zdravotně špatně, bojovali jsme s pojišťovnami i úřady, které byly nepochopitelně proti nám. Zpočátku jsem váhala, zda se obrátit na advokáta. V dobrý výsledek jsem příliš nevěřila. Ale bylo toho na mne prostě moc. Nakonec jsme se s manželem rozhodli obrátit na pana Mgr. Juráně a bylo to správné rozhodnutí. Vše za nás zařídili, manžel se mohl soustředit na svou rehabilitaci, ale současně jsme měli všechny informace o tom, jak se případ vyvíjí, mohli jsme kdykoliv zavolat nebo přijet na konzultaci. A výsledek, ten je prostě skvělý. Peníze zdraví nevrátí, ale v dalším životě manželovi a celé rodině pomohou. Pokud bych řešila v budoucnu problém s odškodněním škody na zdraví, určitě bych znovu využila právních služeb Advokátní kanceláře JURÁŇ. Děkuji.“

Pomoc poškozeným při dopravních nehodách

Kontaktujte nás

Jsme tu pro vás. Neváhejte nás kontaktovat s vašimi dotazy, připomínkami, náměty či poptávkami.

Mgr. Petr Juráň, advokát, zapsaný v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod ev. č. 11674, IČO: 714 66 282, adresa sídla Čechyňská 439/23a, 602 00 Brno a adresa pobočky Svitavská 2383/1b, 678 01 Blansko.


Informace pro spotřebitele: Česká advokátní komora byla s účinností od února 2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze smluv o poskytování právních služeb (na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů). Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz.


COOKIES   |   ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ


© 2017 Advokátní kancelář JURÁŇ. Created by RAAi.