Jednou ze základních zásad zpracování osobních údajů podle GDPR je zásada zákonnosti zpracování. Znamená to, že každý osobní údaj ve Vaší firmě může být zpracován jen tehdy, pokud takovému zpracování lze přiřadit některý ze šesti právních titulů definovaných v GDPR. Úpravu právních titulů pro zpracování osobních údajů považujeme za asi hlavní změnu přinášenou GDPR. Pochopení této problematiky je zcela zásadní pro to, aby Vaše činnost byla v souladu s GDPR.

„Proč se zajímat o GDPR a jakým rizikům budu jako podnikatel od 25. května 2018 vystaven, pokud neuvedu svou činnost do souladu s GDPR? Jak postupovat, abych měl vše v pořádku?“ Tyto a další otázky se pokusíme rozlousknout v tomto článku a článcích následných na téma GDPR, které pro Vás připravujeme. 

Kontaktujte nás

Jsme tu pro vás. Neváhejte nás kontaktovat s vašimi dotazy, připomínkami, náměty či poptávkami.

Mgr. Petr Juráň, advokát, zapsaný v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod ev. č. 11674, IČO: 714 66 282, adresa sídla Čechyňská 439/23a, 602 00 Brno a adresa pobočky Svitavská 2383/1b, 678 01 Blansko.


Informace pro spotřebitele: Česká advokátní komora byla s účinností od února 2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze smluv o poskytování právních služeb (na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů). Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz.


COOKIES   |   ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ


© 2017 Advokátní kancelář JURÁŇ. Created by RAAi.