Stát opakovaně deklaruje, že s následky současné krize pomůže všem od velkých firem po drobné živnostníky. Jeho povinnost nahradit škodu je ostatně zakotvena i tzv. krizovým zákonem. Bohužel současná situace je natolik specifická, že dnes nelze s jistotou říci, zda a v jaké výši bude stát škody skutečně hradit, kdo na toto odškodnění dosáhne a co bude vůbec považováno za škodu (zejména sporná je otázka ušlého zisku). Totéž platí o jiných formách státní pomoci podnikatelům. Chcete-li minimalizovat své ztráty a pokud možno zvýšit své šance na to, aby Vás stát v budoucnu odškodnil, měli byste se řídit těmito 6 radami:

Kontaktujte nás

Jsme tu pro vás. Neváhejte nás kontaktovat s vašimi dotazy, připomínkami, náměty či poptávkami.

Mgr. Petr Juráň, advokát, zapsaný v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod ev. č. 11674, IČO: 714 66 282, adresa sídla Čechyňská 439/23a, 602 00 Brno a adresa pobočky Svitavská 2383/1b, 678 01 Blansko.


Informace pro spotřebitele: Česká advokátní komora byla s účinností od února 2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze smluv o poskytování právních služeb (na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů). Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz.


COOKIES   |   ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ


© 2017 Advokátní kancelář JURÁŇ. Created by RAAi.