„Proč se zajímat o GDPR a jakým rizikům budu jako podnikatel od 25. května 2018 vystaven, pokud neuvedu svou činnost do souladu s GDPR? Jak postupovat, abych měl vše v pořádku?“ Tyto a další otázky se pokusíme rozlousknout v tomto článku a článcích následných na téma GDPR, které pro Vás připravujeme. 

Přesně 27 let vydržel v platnosti zákon č. 200/1990 Sb., který upravoval oblast přestupků a řízení o nich. Od 01.07.2017 nabyl účinnosti zcela nový zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, kterým došlo k první kodifikaci přestupkového práva u nás. Zde je přehled některých ze změn, které považujeme za nejpodstatnější:

Kontaktujte nás

Jsme tu pro vás. Neváhejte nás kontaktovat s vašimi dotazy, připomínkami, náměty či poptávkami.

Mgr. Petr Juráň, advokát, zapsaný v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod ev. č. 11674, IČO: 714 66 282, adresa sídla Dvořákova 588/13, 602 00 Brno a adresa pobočky Svitavská 2383/1b, 678 01 Blansko.


Informace pro spotřebitele: Česká advokátní komora byla s účinností od února 2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze smluv o poskytování právních služeb (na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů). Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz.


COOKIES   |   ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ


© 2017 Advokátní kancelář JURÁŇ. Created by RAAi.